Zaštita osobnih podataka članova sportske udruge Karate klub 10. DAN

Svi podaci koji se smatraju „osobnim podatkom“ kako ih definira Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016., tretirati će se u skladu sa važećim hrvatskim pravnim propisima o zaštiti osobnih podataka kao i u skladu sa pravnom stečevinom Europske unije.

  a) Podaci koji se prikupljaju
    - Osobni podaci članova kluba (Ime, prezime, slika, datum rođenja, OIB)
    - Osobni i kontakt podaci roditelja ili staratelja za maloljetne članove kluba (Ime i prezime, adresa, mail, kontakt telefon).
       
  b) Razlozi prikupljanja osobnih podataka
    - Evidencija članova, praćenje napretka u karate zvanjima, prijava na karate natjecanja
    - Kontaktiranje članova odnosno roditelja ili staratelja o terminima treninga, polaganja, natjecanja i ostalim bitnim informacijama za člana i rad karate kluba.
       
  c) Privola za korištenje osobnih i kontakt podataka
    - Privola za korištenje osobnih podataka kao i potvrda točnosti podataka daje se ispunjavanjem i potpisom na upisnom kartonu kluba
       
  c) Prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama
    - Za članstvo u Zagrebačkom karate savezu, Hrvatskom karate savezu ili za nastup na turnirima, potrebno je podatke o članovima proslijediti ovlaštenim osobama saveza odnosno osobi ovlaštenoj od strane organizatora natjecanja.
    - Podaci koji se prosljeđuju su: ime, prezime, datum rođenja, OIB
    - O potrebi davanja podataka članovi odnosno roditelji su upoznati.
       
  e) Ispravak podataka
    - Ukoliko dođe do promjene u kontakt podacima članova odnosno roditelja, isti su dužni nove podatke poslati na mail kluba info@10-dan.com nakon čega će oni biti ažurirani u bazi podataka članova.
       
  f) Vrijeme zadržavanja osobnih podataka
    - Prikupljeni osobni podaci biti će držani u bazi podataka kluba do prestanka članstva u klubu. Nakon što član podmiri sva eventualna dugovanja prema klubu u vidu članarina, kotizacija za nastupe na natjecanjima i naknada za dobivanje karate zvanja te zatraži ispisnicu iz kluba svi njegovi osobni, kao i kontakt podaci biti će trajno uklonjeni.
       
  g) Zahtjev za brisanjem podataka
    - Član ili roditelj člana može zatražit brisanje svih podataka iz baze kluba.
    - Zbog pravila djelovanja kluba i zaštite ostalih članova, takav zahtjev povlači za sobom i prestanak članstva u klubu odnosno primjenjuje se postupak opisan u točki f)
       

Karate klub 10. DAN neće prikupljati osobne podatke koji se mogu podvesti pod „Posebne kategorije osobnih podataka“ u smislu čl. 9. gore navedene Uredbe.pravila ponašanja

Za vrijeme treninga nije dopušteno korištenje mobitela, kao niti samovoljno ulaženje i izlaženje iz dvorane. Isto tako, nije dopušteno samovoljno sjedanje na klupu bez dopuštenja trenera. To ometa polaznike koji treniraju, kao i trenere u njihovu radu.

10. DAN

hrana i piće

Gume za žvakanje te donošenje i konzumiranje hrane ili slatkiša također nije dopušteno. Sokovi i voda mogu se donositi na trening, ali se mogu uzimati samo tijekom pauze, kada trener to dopusti.

10. DAN

nakit i vrijednosti

Nakit (lančići, narukvice, prstenje, broševi) i satove kao i igračke ili novac ostavite kod kuće. Za vrijeme treninga oni predstavljaju rizik od ozljede, a klub ne može odgovarati ukoliko se izgube ili ih netko ukrade u svlačionici.

10. DAN

kimono

Karate se trenira u kimonu. Kimono je obavezni dio opreme, kao na primjer kopačke za nogometaše ili teniski reket za tenisače.

10. DAN

odjeća i zdravlje

Upozorite djecu da poslije treninga obuku svu odjeću u kojoj su došli, jer trening napuštaju vrući i znojni, kako bi se izbjegle prehlade i bolesti. Bolesna ili ozlijeđena djeca ne bi trebala dolaziti na trening.

10. DAN

Kontaktirajte nas

KARATE KLUB 10. DAN

Naše lokacije

Bolnička cesta 97
prolaz garaže

Vrh